معنی و ترجمه کلمه حاکم زن به انگلیسی حاکم زن یعنی چه

حاکم زن

governess
gynecocrat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها