معنی و ترجمه کلمه حاکم ستمگر یا مستبد به انگلیسی حاکم ستمگر یا مستبد یعنی چه

حاکم ستمگر یا مستبد

tyrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها