معنی و ترجمه کلمه حاکم به انگلیسی حاکم یعنی چه

حاکم

burgomaster
commanding
dynast
gerent
governor
regnant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها