معنی و ترجمه کلمه حاکى بودن از به انگلیسی حاکى بودن از یعنی چه

حاکى بودن از

bespeak
betoken
bode
hold out
signify
smell
symbolize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها