معنی و ترجمه کلمه حباب هوا در آب یا شیشه به انگلیسی حباب هوا در آب یا شیشه یعنی چه

حباب هوا در آب یا شیشه

bleb


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها