معنی و ترجمه کلمه حبس ابد به انگلیسی حبس ابد یعنی چه

حبس ابد

life
life imprisonment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها