معنی و ترجمه کلمه حب دختر نسبت به پدر و بغض از مادر به انگلیسی حب دختر نسبت به پدر و بغض از مادر یعنی چه

حب دختر نسبت به پدر و بغض از مادر

electra complex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها