معنی و ترجمه کلمه حب و کپسولى که باقند و شکر پوشیده باشد به انگلیسی حب و کپسولى که باقند و شکر پوشیده باشد یعنی چه

حب و کپسولى که باقند و شکر پوشیده باشد

granule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها