معنی و ترجمه کلمه حتمى الوقوع به انگلیسی حتمى الوقوع یعنی چه

حتمى الوقوع

inevitable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها