معنی و ترجمه کلمه حتمى به انگلیسی حتمى یعنی چه

حتمى

all right
categoric
categorical
cocksure
cretain
emergence
emergency
imminent
imperative
indispensable
very

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها