معنی و ترجمه کلمه حجارى و نقوش برجسته به انگلیسی حجارى و نقوش برجسته یعنی چه

حجارى و نقوش برجسته

bas relif

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها