معنی و ترجمه کلمه حجارى کردن روى سطوح و ستونها به انگلیسی حجارى کردن روى سطوح و ستونها یعنی چه

حجارى کردن روى سطوح و ستونها

inscribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها