معنی و ترجمه کلمه حجارى کردن به انگلیسی حجارى کردن یعنی چه

حجارى کردن

incise
sculpt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها