معنی و ترجمه کلمه حجامت گر به انگلیسی حجامت گر یعنی چه

حجامت گر

phlebotomist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها