معنی و ترجمه کلمه حجت به انگلیسی حجت یعنی چه

حجت

agument
argumentum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها