معنی و ترجمه کلمه حجرالدم به انگلیسی حجرالدم یعنی چه

حجرالدم

heliotrope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها