معنی و ترجمه کلمه حجره کوچک به انگلیسی حجره کوچک یعنی چه

حجره کوچک

cellule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها