معنی و ترجمه کلمه حجره به انگلیسی حجره یعنی چه

حجره

camarilla
chamber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها