معنی و ترجمه کلمه حجم به انگلیسی حجم یعنی چه

حجم

bulk
content
mass
volume
voluminosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها