معنی و ترجمه کلمه حخساسیت شدید در یک ناحیه بدن به انگلیسی حخساسیت شدید در یک ناحیه بدن یعنی چه

حخساسیت شدید در یک ناحیه بدن

hyperaesthesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها