معنی و ترجمه کلمه حداعلاى ترقى به انگلیسی حداعلاى ترقى یعنی چه

حداعلاى ترقى

ne plus ultra

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها