معنی و ترجمه کلمه حداعلاى داستان به انگلیسی حداعلاى داستان یعنی چه

حداعلاى داستان

epitasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها