معنی و ترجمه کلمه حداعلى و منتها درجه رل نمایش به انگلیسی حداعلى و منتها درجه رل نمایش یعنی چه

حداعلى و منتها درجه رل نمایش

catastasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها