معنی و ترجمه کلمه حداکثر سرعت مجز در جاده ها و غیره به انگلیسی حداکثر سرعت مجز در جاده ها و غیره یعنی چه

حداکثر سرعت مجز در جاده ها و غیره

speed limit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها