معنی و ترجمه کلمه حدس زدن به انگلیسی حدس زدن یعنی چه

حدس زدن

conjecture
guess
guesstimate
imagine
infer
rede
surmise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها