معنی و ترجمه کلمه حدس به انگلیسی حدس یعنی چه

حدس

aim
conjecture
guess
supposal
surmise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها