معنی و ترجمه کلمه حدود فعالیت به انگلیسی حدود فعالیت یعنی چه

حدود فعالیت

orbit
sphere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها