معنی و ترجمه کلمه حدود معین کردن به انگلیسی حدود معین کردن یعنی چه

حدود معین کردن

delimit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها