معنی و ترجمه کلمه حد فاصل بین جمله طویل و جمله کوتاه به انگلیسی حد فاصل بین جمله طویل و جمله کوتاه یعنی چه

حد فاصل بین جمله طویل و جمله کوتاه

half long

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها