معنی و ترجمه کلمه حذف هجا به انگلیسی حذف هجا یعنی چه

حذف هجا

syncope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها