معنی و ترجمه کلمه حرارت سنج از مسافات دور به انگلیسی حرارت سنج از مسافات دور یعنی چه

حرارت سنج از مسافات دور

telethermoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها