معنی و ترجمه کلمه حرارت به انگلیسی حرارت یعنی چه

حرارت

ardor
ardour
fire
ginger
heat
impetuosity
impressment
vehemence
verve
warmth
zeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها