معنی و ترجمه کلمه حرفه یى شدن به انگلیسی حرفه یى شدن یعنی چه

حرفه یى شدن

professionalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها