معنی و ترجمه کلمه حرفى که با اصطکاک نفس ادا گردد به انگلیسی حرفى که با اصطکاک نفس ادا گردد یعنی چه

حرفى که با اصطکاک نفس ادا گردد

spirant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها