معنی و ترجمه کلمه حرف بیهوده زدن به انگلیسی حرف بیهوده زدن یعنی چه

حرف بیهوده زدن

piffle
small talk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها