معنی و ترجمه کلمه حرف توخالى و بى معنى به انگلیسی حرف توخالى و بى معنى یعنی چه

حرف توخالى و بى معنى

bunk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها