معنی و ترجمه کلمه حرف خود را رسما پس گرفتن به انگلیسی حرف خود را رسما پس گرفتن یعنی چه

حرف خود را رسما پس گرفتن

recant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها