معنی و ترجمه کلمه حرف زبانى یا ذو لفى به انگلیسی حرف زبانى یا ذو لفى یعنی چه

حرف زبانى یا ذو لفى

lingual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها