معنی و ترجمه کلمه حرف مفت زن به انگلیسی حرف مفت زن یعنی چه

حرف مفت زن

bigmouthed
blabber
goppiper
prattler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها