معنی و ترجمه کلمه حرف مفت به انگلیسی حرف مفت یعنی چه

حرف مفت

guff
lockram
small talk
tattle
tosh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها