معنی و ترجمه کلمه حرف ندا به انگلیسی حرف ندا یعنی چه

حرف ندا

exclamation
interjection
lackadaisy
lackaday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها