معنی و ترجمه کلمه حرف کوچک به انگلیسی حرف کوچک یعنی چه

حرف کوچک

minus cule
minuscule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها