معنی و ترجمه کلمه حرف گلویى به انگلیسی حرف گلویى یعنی چه

حرف گلویى

guttural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها