معنی و ترجمه کلمه حروفى که خطوط آن ریز و ظریف باشد به انگلیسی حروفى که خطوط آن ریز و ظریف باشد یعنی چه

حروفى که خطوط آن ریز و ظریف باشد

lightface

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها