معنی و ترجمه کلمه حرکات غیر ارادى اندامها به انگلیسی حرکات غیر ارادى اندامها یعنی چه

حرکات غیر ارادى اندامها

tic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها