معنی و ترجمه کلمه حرکت آزاد و آهسته به انگلیسی حرکت آزاد و آهسته یعنی چه

حرکت آزاد و آهسته

largo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها