معنی و ترجمه کلمه حرکت از روى دست پاچگى به انگلیسی حرکت از روى دست پاچگى یعنی چه

حرکت از روى دست پاچگى

scurry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها