معنی و ترجمه کلمه حرکت افقى توده اى از هوا در اثر تغییر درجه ى حرارت به انگلیسی حرکت افقى توده اى از هوا در اثر تغییر درجه ى حرارت یعنی چه

حرکت افقى توده اى از هوا در اثر تغییر درجه ى حرارت

advection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها