معنی و ترجمه کلمه حرکت انقلابى به انگلیسی حرکت انقلابى یعنی چه

حرکت انقلابى

revolution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها