معنی و ترجمه کلمه حرکت در اثر نور به انگلیسی حرکت در اثر نور یعنی چه

حرکت در اثر نور

photokinesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها